ارسال مقالات

8خرداد 96

واریز هزینه ها

8خرداد 96

زمان همایش

11 خرداد 96
>
.: اخبار

نحوه برگزاری همایش بصورت حضوری و غیرحضوری

بمنظور اطلاع از نحوه انتخاب شرکت در همایش بصورت حضوری و غیرحضوری لطفاً به بخش خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمائید. ضمناً نشست حضوری در شهرهای قم و تهران برگزار می گردد.

بمنظور اطلاع از نحوه انتخاب شرکت در همایش بصورت حضوری و غیرحضوری لطفاً به بخش خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمائید. ضمناً نشست حضوری در شهرهای قم و تهران برگزار می گردد.


بازگشت1395/10/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !