مهلت ارسال مقالات: 22 دی 96
مهلت واریز هزینه ها: 25 دی 96
 برگزاری همایش: 17 بهمن 96 


صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

نام و نام خانوادگي موسسه
جناب آقای دکتر رحیم مرادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
جناب آقای دکتر رضا فراشبندی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
سرکار خانم فاطمه اسلامیه دانشگاه آزاد اسلامی 
جناب آقای دکتر سعید احمدی دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورش پاوه
سرکار خانم دکتر فرشته مرادی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
جناب آقای دکتر کاظم منافی شرف آباد دانشگاه بوعلی سینا همدان
جناب آقای دکتر محمد حسن شربتیان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر محمود جاویدمهر دانشگاه فرهنگیان سبزوار
جناب آقای دکتر موسی سعادتی دانشگاه کاشان
جناب آقای دکتر علی شمسی دانشگاه فرهنگیان