ارسال مقالات

8خرداد 96

واریز هزینه ها

8خرداد 96

زمان همایش

11 خرداد 96
صفحه اصلی > | اعضای کمیته علمی و داوران
.: | اعضای کمیته علمی و داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

جناب آقای رحیم مرادی

دانشگاه علامه طباطبایی

2

جناب آقای دکتر رضا فراشبندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

3

سرکارخانم دکتر رقیه ایران یار

دانشگاه علوم تحقیقات گیلان

4

جناب آقای سعید احمدی

دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورش پاوه

5

سرکار خانم دکترفرشته مرادی

دانشگاه آزاد تهران شمال

6

جناب آقای دکتر کاظم منافی شرف آباد

دانشگاه بوعلی سینا همدان

7

جناب آقای دکتر محمود جاویدمهر

دانشگاه فرهنگیان سبزوار

8

جناب آقای دکتر موسی سعادتی

دانشگاه کاشان

9

جناب آقای هاشم اندیشه

دانشگاه اصول الدین قم