ارسال مقالات

8خرداد 96

واریز هزینه ها

8خرداد 96

زمان همایش

11 خرداد 96
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

مدیریت استراتژیک

1394/06/30
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت ریسک

1394/06/29
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت بحران

1394/06/28
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت اجرایی

1394/06/23
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر